Preinscripció 

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

 Per a accedir a les ensenyances presencials serà imprescindible realitzar una preinscripció. La preinscripció no garantix plaça.

L'adjudicació de places entre les persones preinscrites es realitzarà per sorteig públic per a la seua matrícula una vegada acabat el termini de matrícula de l'alumnat oficial al setembre.

Més informació del sorteig? ací

La preinscripció es realitzarà des de les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2014 fins a les 15.00 hores del dia 18 de juliol de 2014, ambdós inclosos exclusivament per Internet, mitjançant un enllaç, el qual trobareu al final d'esta pàgina. 


Resolució preinscripció curs 2014-15: ací

RESUM DE LA RESOLUCIÓ:

NO SEMPRE SERÀ POSSIBLE OFERTAR LA PREINSCRIPCIÓ DE TOTS ELS CURSOS, PROVES DE NIVELL, ETC.

LA PREINSCRIPCIÓ ÉS SEMPRE OBLIGATÒRIA PER A LA PROVA DE NIVELL, EN EL CAS QUE ES CONVOCARA: MÉS INFORMACIÓ

NO REQUERIRÀ PREINSCRIPCIÓ

REQUERIRÀ PREINSCRIPCIÓ

1. alumnat oficial de 1ers cursos que promocionen a 2n

1.  alumnat de nou ingrés (mai matriculat a l'EOI d'Alzira)

2. alumnat oficial de 2n cursos tant si ha superat la PUC* com si no

2.  alumnat lliure que ha aprovat les PUC* i vol passar a presencial

3.  alumnat que, matriculat en 2013-14 en A2 en EOI haja superat la prova homologada en el seu centre

3.  alumnat que va renunciar sense justificació

4. alumnat oficial de 1r cursos amb renúncia condicionada per a realitzar la PUC*

4.   alumnat que desitge cursar C1 o C2 (excepte repetidors)

5. alumnes, que sense haver renunciat ni perdut l'escolaritat, no es van inscriure en les PUC*

5.  alumnes matriculats el curs anterior per cursar un nou idioma

6. alumnat de that's English! que haja superat la PUC* i desitge matricular-se com alumne presencial

6.  antics alumnes no matriculats el curs anterior

7.  alumnat que haja finalitzat a l'EOI el curs 2013-14 els cursos presencials d'anglés (nivells A2 i B1) dirigits a professorat no universitari –tant si ha superat la PUC* com si no

7.   alumnat de that's English! que vol passar a presencial si no ha aprovat les PUC* del curs immediatament anterior

8.   alumnat que desitge realitzar la prova de nivell

9.   L'alumnat que desitge realitzar els estudis a l'EOI per mitjà de l'opció de formació del professorat i que no va participar en els cursos realitzats presencialment el curs 2013/14

 

 *PUC: Prova Unificada de Certificació

Alumnes oficials són els alumnes que han estat matriculats el curs 2013-14 i no han perdut l'escolaritat, renunciat sense justificació o esgotat el nombre de convocatòries.

PREINSCRIPCIÓ TANCADA

Per poder accedir al enllaç de preinscripció per favor llija atentament les instruccions d'este flash: ACÍ